posao.klix.ba
Za poslodavce
Objavite oglas na posao.klix.ba i dosegnite aktivne
i neaktivne tražitelje poslova na najposjećenijem portalu u Bosni i Hercegovini.
Vrsta oglasa i cjenovnik
BASIC
0.00 KM*
Najosnovnija vrsta oglasa bez posebnog isticanja. Oglas sa logom na posao.klix.ba. Povremeno na oglasnim pozicijama portala Klix.ba.
- oglas u kategoriji
- oglas u pretrazi
- logo na oglasu
- logo na pretrazi
- budite prepoznatljivi odmah
- primajte prijave u inbox ili direktno na vašem webu
- trajanje oglasa do 30 dana
PREMIUM
200.00 KM*
Izdvojeni oglas na naslovnici posao.klix.ba se nalazi na vrhu kategorije i pretrage, sa logom poslodavca, slikom i opisom posla. Često na oglasnim pozicijama portala Klix.ba.
- izdvojeni oglas u kategoriji (na vrhu)
- izdvojeni oglas u pretrazi (na vrhu)
- izdvojeni oglas na naslovnici posao.klix.ba (na vrhu)
- logo na oglasu
- logo na pretrazi
- trajanje oglasa do 30 dana
- budite prepoznatljivi odmah
- primajte prijave u inbox ili direktno na vašem webu
- oglas na oglasnim pozicijama Klix.ba
Popularno
PREMIUM PLUS
300.00 KM*
Oglas sa najvećim reachom (dosegom), izdvojen na portalu Klix.ba (naslovnica, članci) među drugim Premium oglasima, plus ima prioritet u oglasnim pozicijama. Oglas se nalazi i na naslovici posao.klix.ba, i ima prioritet na vrhu kategorije i pretrage.
- oglas na naslovnici Klix.ba
- oglas na člancima Klix.ba
- oglas na oglasnim pozicijama Klix.ba
- izdvojeni oglas u kategoriji (na vrhu)
- izdvojeni oglas u pretrazi (na vrhu)
- izdvojeni oglas na naslovnici posao.klix.ba (na vrhu)
- logo na oglasu
- logo na pretrazi
- trajanje oglasa do 30 dana
- budite prepoznatljivi odmah
- primajte prijave na inbox ili direktno na vašem webu
* Cijene su podložne promjenama. Za više pitanja molimo da nas kontaktirate na [email protected] ili +387 33 263 252.
Copyright 2000-2023 InterSoft d.o.o. Sarajevo. ISSN 2566-3771. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.