posao.klix.ba
Za poslodavce
Objavite oglas na posao.klix.ba i dosegnite aktivne
i neaktivne tražitelje poslova na najposjećenijem portalu u Bosni i Hercegovini.
Vrsta oglasa i cjenovnik
BASIC oglas * B
0.00 KM
Najosnovnija vrsta oglasa bez posebnog isticanja. Oglas sa logom na posao.klix.ba. Povremeno se pojavljuje na oglasnim pozicijama portala Klix.ba. Ova vrsta oglasa ima najmanji doseg.
- oglas u kategoriji
- oglas u pretrazi
- logo na oglasu
- logo na pretrazi
- budite prepoznatljivi odmah
- primajte prijave u inbox ili direktno na vašem webu
- trajanje oglasa do 30 dana
PREMIUM oglas P
200.00 KM
Izdvojeni oglas na naslovnici posao.klix.ba se nalazi na vrhu kategorije i pretrage, sa logom poslodavca, slikom i opisom posla. Često se pojavljuje na oglasnim pozicijama portala Klix.ba.
- izdvojeni oglas u kategoriji (na vrhu)
- izdvojeni oglas u pretrazi (na vrhu)
- izdvojeni oglas na naslovnici posao.klix.ba (na vrhu)
- logo na oglasu
- logo na pretrazi
- trajanje oglasa do 30 dana
- budite prepoznatljivi odmah
- primajte prijave u inbox ili direktno na vašem webu
- oglas na oglasnim pozicijama Klix.ba
Popularno
PREMIUM PLUS oglas P+
300.00 KM
Oglas sa najvećim reachom (dosegom), izdvojen na portalu Klix.ba (naslovnica, članci) među drugim Premium oglasima, plus ima prioritet u oglasnim pozicijama. Oglas se nalazi na naslovici posao.klix.ba i ima prioritet na vrhu kategorije i pretrage.
- oglas na naslovnici Klix.ba
- oglas na člancima Klix.ba
- oglas na oglasnim pozicijama Klix.ba
- izdvojeni oglas u kategoriji (na vrhu)
- izdvojeni oglas u pretrazi (na vrhu)
- izdvojeni oglas na naslovnici posao.klix.ba (na vrhu)
- logo na oglasu
- logo na pretrazi
- trajanje oglasa do 30 dana
- budite prepoznatljivi odmah
- primajte prijave u inbox ili direktno na vašem webu
Ukoliko ste zainteresovani za mjesečne pakete oglasa ili vas zanimaju količinski popusti na objave većeg broja oglasa molimo da nas kontaktirate na e-mail [email protected] ili +387 33 263 252.
* Prvih 5 Basic oglasa besplatno.
Copyright 2000-2023 InterSoft d.o.o. Sarajevo. ISSN 2566-3771. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.