Firma/Poslodavac

Agrikol group
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 31.01.2024.
Puni naziv: Agrikol Bulgaria 2022 Ltd.
Adresa: Tsar Simeon 136, Sofia, Bulgaria
Poštanski broj: 1309
JIB/PDV: 206977784 / 206977784

Opis poslodavca

Agrikol Group je vodeća kompanija za izgradnju plastenika posvećena pružanju izvrsnosti u svakom projektu koji preuzimamo. Naš pristup kompanije se temelji na tri ključna stuba: stručnost, inovacija i održivost.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000