Firma/Poslodavac

Amadex.com
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 05.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Hadželi 54, 71240, Hadžići
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -

Opis poslodavca

Your trusted ICT partner
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000