Firma/Poslodavac

Ambasada Malezije
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: -
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000