Firma/Poslodavac

Aoun for Human Resources
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 16.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Tripoli Libya
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -
Website: -

Opis poslodavca

Human Resources
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000