Firma/Poslodavac

ATL GmbH
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 05.04.2024.
Puni naziv: ATL GmbH, Römerberg
Adresa: Werkstrasse 4
Poštanski broj: 67354
JIB/PDV: 21743906 / -

Opis poslodavca

Špedicija
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000