Firma/Poslodavac

Ayana
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 21.08.2023.
Puni naziv: O.r. Ayana spa
Adresa: Dr Mustafe Pintola 25
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4302709080009 / -

Opis poslodavca

Djelatnost za njegu i održavanje tijela
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000