Firma/Poslodavac

BEFRAG GmbH
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 08.04.2024.
Puni naziv: BEFRAG Unternehmensberatung GmbH
Adresa: Josephsburgstr. 37
Poštanski broj: 81673
JIB/PDV: B211099 / DE295078872
Website: www.befrag.ge

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000