Firma/Poslodavac

BhSegmas
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 19.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Stupska 19d-II
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4203030930005 / -

Opis poslodavca

BHSegmas Technology Consultancy & Advisory Services pokriva širok spektar potpuno integriranih tehnoloških rješenja kako bi krajnjim korisnicima pružio interaktivno, praktično i automatizirano okruženje.

Nudimo softverske proizvode na mreži koji omogućavaju organizacijama da upravljaju poslovanjem i automatiziraju mnoge back office funkcije kako bi poboljšali vaš pristup tržištu i privukli kupce na mreži za vaše proizvode uz vrhunsku fleksibilnost modela, kao i platformu za e-učenje od kraja do kraja pogodnu za različite obrazovne razine .
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000