Firma/Poslodavac

Blicdruk
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 13.04.2024.
Puni naziv: Blicdruk doo Sarajevo
Adresa: Ćemaluša 8
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200108780006 / 200108780006

Opis poslodavca

Blicdruk je štamparija bazirana na proizvodnji i uslugama u skoro svim grafičkim segmentima.
Nudimo kompletnu uslugu grafičke proizvodnje od pripreme za štampu i dizajna, preko proizvodnje do pakovanja i isporuke krajnjem kupcu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000