Firma/Poslodavac

Body Space
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 19.04.2024.
Puni naziv: Centar Reshape Body Space
Adresa: Dzemala Bijedica 169a
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203253050007 / /

Opis poslodavca

Centar Reshape Body Space doo bavi se promocijom zdravog načina življenja kroz tri segmenta
1 tjelovježba
2 balansirana prehrana
3 mentalno zdravlje
vježbanje na infrared vakum spravama
Predavanja stručnjaka iz oblasti zdravlja žene 35+
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000