Firma/Poslodavac

BSG Fincons
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 15.06.2023.
Puni naziv: BSG Fincons d.o.o. Sarajevo
Adresa: Paromlinkska 53h
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202112290008 / 202112290008

Opis poslodavca

Educiranje u računovodstvu i reviziji i približavanje profesije polaznicima naših edukacija i seminara su osnovni ciljeva edukativno konsultantske kuće BSG Fincons d.o.o. Potpuno osposobljavanje svih polaznika naše edukacije naš su osnovni cilj, a uspjesi koje naši polaznici ostvaruju nakon završetka edukacije su nam dodatni motiv i potvrda da smo na pravom putu.

BSG Fincons kroz svoje edukacije u potpunosti osposobljava sve polaznike za polaganje predmeta iz oblasti računovodstva i revizije. Sama edukacija je pripremljena i potpuno prilagođena ispitima koje kandidati, polaznici edukacije, trebaju polagati i u potpunosti ih za iste pripremaju
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000