Firma/Poslodavac

Centrotrans d.d. Sarajevo
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: Centrotrans d.d. Sarajevo
Adresa: Kurta Schorka 14
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 42001532200 / -

Opis poslodavca

Dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000