Firma/Poslodavac

Dinalsa d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 22.09.2023.
Puni naziv: Dinalsa d.o.o.
Adresa: Huseina Đoze 3
Poštanski broj: 33
JIB/PDV: 4200426560007 / 4200426560007

Opis poslodavca

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih industrijskih i sportskih, kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000