Firma/Poslodavac

EuroCom
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 06.09.2023.
Puni naziv: Eurocommerce d.o.o
Adresa: Tamo negdje 17
Poštanski broj: 61948777
JIB/PDV: 4511790050001 / 4511790050001
Website: -

Opis poslodavca

Dostava robe sirom BiH
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000