Firma/Poslodavac

Fensa Trans
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: Fensa Trans d.o.o.
Adresa: Slavonski Brod / HRVATSKA
Poštanski broj: 31
JIB/PDV: 1 / 1

Opis poslodavca

Transport & Logistika
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000