Firma/Poslodavac

Flower Factory
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 18.03.2024.
Puni naziv: Flower Factory Sarajevo
Adresa: Kolodvorska 5
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202653370004 / 202653370004

Opis poslodavca

Flower Factory je kompanija za uredenje unutrašnjeg i vanjskog prostora sa zelenilom. Sjedište kompanije je u Sarajevu. Kompanija proizvodi različite proizvode, od prirodnog i stabilizovanog zelenila.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000