Firma/Poslodavac

Flower Factory
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 28.06.2023.
Puni naziv: Flower Factory d.o.o.
Adresa: Kolodvorska 5
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202653370004 / 202653370004

Opis poslodavca

Uređenje zelenih površina, u unutrašnjim i vanjskim površinama.
Kompanija osnovana 2019. U svrhu pružanja usluga savjetovanja, projektovanja i realizacije projekata vezanih za hortikulturu i uređenje prostora zelenim elementima.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000