Firma/Poslodavac

Goodlife Spa
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 25.02.2024.
Puni naziv: GOODLIFE d.o.o
Adresa: Didikovac 4
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202752350007 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000