Firma/Poslodavac

GROSSKREDIT
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 23.10.2023.
Puni naziv: GROSSKREDIT
Adresa: Ulica Vlakovo 10 BA-71210 Ilidža
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4202256450000 / 4202256450000

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000