Firma/Poslodavac

Imex Trade
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 17.07.2023.
Puni naziv: Imex Trade Bosnia d.o.o.
Adresa: Nusreta Fazlibegovića br.56
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4202046480003 / -

Opis poslodavca

Trgovine mješovite robe.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000