Firma/Poslodavac

Infobip BH d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 09.06.2023.
Puni naziv: INFOBIP BH d.o.o.
Adresa: Tešanjska ulica br. 24a
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 42099953500 / 209995350000

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000