Firma/Poslodavac

Medialink
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 18.01.2024.
Puni naziv: Medialink Communications Consult s.r.o.
Adresa: Dlouhá 715/38, Praha 1, Česka republika
Poštanski broj: 110
JIB/PDV: 26715562 / CZ26715562

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000