Firma/Poslodavac

Mekom
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 22.09.2023.
Puni naziv: Mekom GmbH
Adresa: Offenbach, Njemacka
Poštanski broj: 63065
JIB/PDV: HRB52168 / DE306851778

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000