Firma/Poslodavac

NaturaProizvodi
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 12.06.2023.
Puni naziv: Naruraclean d.o.o.
Adresa: Ulica Bosanskih branilaca
Poštanski broj: 75000
JIB/PDV: 7153838363 / -
Website: -

Opis poslodavca

Prodaja na malo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000