Firma/Poslodavac

Offerpump
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 13.10.2023.
Puni naziv: Offerpump LLC
Adresa: 30 N. Gould St. Ste R Sheridan, Wyoming 82801
Poštanski broj: 82801
JIB/PDV: 2022-00114675 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000