Firma/Poslodavac

OIL-AC D.O.O. POSLOVNA JEDINICA HOTEL VERSO
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 26.03.2024.
Puni naziv: OIL-AC D.O.O. POSLOVNA JEDINICA HOTEL VERSO
Adresa: Hrvatskih branitelja bb
Poštanski broj: 88000
JIB/PDV: 227385770005 / 4227385770005

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000