Firma/Poslodavac

Optika Oftalmos
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 18.01.2024.
Puni naziv: Optika Oftalmos, Optika in trgovina d.o.o.
Adresa: ZDRAVILIŠKI TRG, 25
Poštanski broj: 3250
JIB/PDV: si26158477 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000