Firma/Poslodavac

Osvoji.ba
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 11.09.2023.
Puni naziv: Osvoji.ba d.o.o.
Adresa: Kemala Kapetanovića bb
Poštanski broj: 33
JIB/PDV: 4203187080005 / -
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000