Firma/Poslodavac

PIRPA
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 08.04.2024.
Puni naziv: PIRPA com d.o.o.
Adresa: Čobanija 2.
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 201808030004 / 4201808030004

Opis poslodavca

Fast food
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000