Firma/Poslodavac

Privatna predškolska ustanova Smart
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 07.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Kupreška 17
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4202305250003 / -

Opis poslodavca

Predškolski odgoj i obrazovanje djece uzrasta od 1 godine do 6 godina.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000