Firma/Poslodavac

Quantum Proing doo
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 30.03.2024.
Puni naziv: Quantum Proing doo
Adresa: Milutina Milankovica 25B/64
Poštanski broj: 11000
JIB/PDV: 21556831 / 111869173

Opis poslodavca

Osnovana 2020. godine u Beogradu, Srbija, Quantum Proing je inženjerska kompanija koju čine visoko motivisani i pouzdani inženjeri. Naš glavni fokus je projektovanje električnih sistema naizmenične struje (do 400kV) i pratećih mehaničkih konstrukcija za upotrebu u prenosu, distribuciji i teškoj industriji.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000