Firma/Poslodavac

Sa Ba Market
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 18.06.2023.
Puni naziv: Sa Ba Market d.o.o.
Adresa: Muhameda efendije pandze do4
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202776370009 / -
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000