Firma/Poslodavac

Smartsway d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 15.06.2023.
Puni naziv: Smartsway d.o.o.
Adresa: Blažujski drum 28
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4202160340017 / 4202160340017

Opis poslodavca

SmartsWay centar za holistički pristup zdravlju. Aktivnosti se fokusiraju na cjelokupno zdravlje i dobrobit. Ovaj centar kombinira alternativnu medicinu i tjelovježbu kako bi se postigao optimalan zdravstveni rezultat.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000