Firma/Poslodavac

Smashed Burgers Prague
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 05.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Orebitska 726/5
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -
Website: -

Opis poslodavca

Firma sa sjedistem u Pragu, Ceska Tepublika.
Radimo u domenu prehrambene industrije, od proizvodnje do pripreme prehrambenih artikala.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000