Firma/Poslodavac

SOD VA
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 07.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: -
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -
Website: -

Opis poslodavca

Trgovina suvenirima
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000