Firma/Poslodavac

WMS-CODE
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 20.08.2023.
Puni naziv: O.D. WMS-CODE
Adresa: Pijačna 118
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4303766920001 / -
Website: wms-code.ba

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000