Firma/Poslodavac

Abeauteclinique
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 04.10.2023.
Puni naziv: ABeaute clinique the lux doo
Adresa: Tuzla
Poštanski broj: 2147483647
JIB/PDV: 4210471710015 / 4210471710015
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000