Firma/Poslodavac

Hoteli Ilidža d.d.
Broj aktivnih oglasa: 0/8
Kreirana: 08.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Hrasnička cesta br 14
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 42005979600 / -
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000