Firma/Poslodavac

Spazio Caffe Manuel
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 14.06.2023.
Puni naziv: Spazio Caffe Manuel
Adresa: Radićeva br. 11
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201136260049 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000