Firma/Poslodavac

Concentrix + Webhelp
Broj aktivnih oglasa: 0/7
Kreirana: 22.05.2023.
Puni naziv: Webhelp BH d.o.o.
Adresa: Bulevar Meše Selimovića
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202862290000 / 202862290000

Opis poslodavca

Webhelp je multinacionalna kompanija za outsourcing i konsultantske usluge poslovnih procesa sa sjedištem u Parizu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000