Firma/Poslodavac

Nucad d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 03.08.2023.
Puni naziv: Nucad d.o.o. Bugojno
Adresa: Armije BiH 17
Poštanski broj: 70230
JIB/PDV: 4263778110003 / 263778110003

Opis poslodavca

Metalna proizvodnja i inžinjerstvo
Oglasi ovog poslodavca (2)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000