Firma/Poslodavac

Prism Research & Consulting d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: Prizma istraživanja
Adresa: Mjedenica 5
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 42019365400 / -

Opis poslodavca

Prism Research & Consulting d.o.o. je jedna od najstarijih bosansko-hercegovačkih firmi za ispitivanje javnog mnijenja, marketinška, medijska i društvena istraživanja. U 27 godina rada i postojanja ova firma je sprovela preko 700 različitih istraživačkih istraživačkih projekata za preko 300 različitih klijenata, u BiH i drugim zemljama regiona bivše Jugoslavije.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000