Firma/Poslodavac

Fine Food Family
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 13.06.2023.
Puni naziv: Fine Food Family d.o.o.
Adresa: Pofalićka 5
Poštanski broj: 2147483647
JIB/PDV: 4202921050000 / 4202921050000

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000