Oglas

Ovaj oglas je istekao 13.07.2023. i više nije aktivan. Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Certificirani računovođa

Objavio Fine Food d.o.o., 13.06.2023. - Sarajevo

Opis posla:

·Prati stanja analitičkih evidencija i stara se o njihovoj usaglašenosti sa glavnom knjigom,

·Obezbjeđuje uslove da se sva knjiženja vrše na osnovu odgovarajućih dokumenata koji moraju nedvosmisleno ukazivati na nastalu promjenu i sadržavati odgovarajuće podatke za knjiženje,

·Učestvuje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, poreznog bilansa, kao i izradu konsolidovanog bilansa,

·Vrši obračun i prijavu plata, ugovora sa fizičkim licima i ostalim te obezbjeđuje plaćanje u zakonskom roku, kao i izvještavanje poreznih institucija,

·Vrši kontrolu i obračun poreza na dodatu vrijednost i popunjava PDV prijavu

·Sačinjava potrebne knjigovodstvene izvještaje prema planu i programu službe i obezbjeđuje pravilnu primjenu normativnih akata u svom djelokrugu rada,

·Sastavlja mjesečne i godišnje izvještaje za statistiku i poreznu upravu,

·Vrši izradu i dostavu godišnjih obrazaca na nivou društva u zakonskom roku i uplatu taksi i poreza po istim

·Prati zakonske propise iz ove oblasti kao i ispravnu primjenu u skladu sa MRS-ovima i MSFI-ma,

Od Vas očekujemo:       

Uslovi:

· VSS – završen Ekonomski fakultet (poželjno smjer Računovodstvo i Revizija),

· Iskustvo na računovodstvenim poslovima minimalno 5 godina,

· Certifikat za zvanje Certificirani računovođa sa aktivnom licencom,

· Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office),

· Aktivno poznavanje engleskog jezika,

· Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu

· Sposobnost rješavanja problema i pružanje rješenja u kratkim vremenskim rokovima

·Osoba treba da je komunikativna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti i da je samoinicijativna

 

Mjesto rada: Sarajevo
Zaposlenje: Puno radno vrijeme
Broj izvršilaca: 1
Moguć rad od kuće (remote): Ne
Oglas objavljen: 13.06.2023. u 08:40
Oglas ističe: 13.07.2023. u 08:40
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000