Oglas

Ovaj oglas je istekao 14.05.2024. i više nije aktivan. Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar (m)

Objavio Bloom, 29.04.2024. - Sarajevo

DOMAR (m)

PROFIL I STRUČNA SPREMA 

Poslove i zadatke domara mogu obavljati lica sa:


-završenim IV ili V stepenom stručne spreme mašinske, građevinske, drvne ili elektro struke i stečenim zanimanjem: bravar ili zavarivač ili rukovaoc energetskog postrojenja ili instalater centralnog grijanja ili instalater vodovoda i kanalizacije ili plinski i vodoinstalater ili zidar ili zidar-fasader-izolater ili keramičar ili keramičar
podopolagač ili keramičar-teracer-podopolagač ili moler ili moler-farbar ili monter suhe gradnje ili stolar ili elektroenergetičar ili elektroinstalater ili elektromehaničar ili elektroničar (svih usmjerenja).

 

VJEŠTINE, SPOSOBNOSTI I ODGOVORNOSTI 

Domar je osoba zadužena za rukovanjenadzor i tekuće održavanje zajednikih prostora opreme i instalacijaodržavanje zelenih površinazamjenu rasvjetnih tijela u zajedničkim prostorimaobavljanje redovnih servisa i servisa propisanih zakonomotklanjanje kvarova na svim vrstama instalacijaobavljanje i drugih poslova po nalogu nadređenog rukovodioca.

Osoba koja obavlja poslove Domara mora imati srednji stepen stručne spreme (stolar, bravar, moler i slično) i položen ispit za protivpožarnu zaštitu ili biti spreman da položi godinu dana od dana imenovanja na mjesto odgovorne osobeza provođenje mjera zaštita od požara.

Odgovara

Direktoru , Izvršnom direktoru škole i Koordinatoru u administraciji.

POSLOVI I RADNI ZADACI

1. Popravlja objekat, inventar i opremu škole/centra (slivnici, oluci,prozori, vrata, klupe, stolice, brave, podovi, školske table i drugo)

2. Inicira potrebu angažovanja stručnih lica izvan škole za opravke koje prevazilaze mogućnosti domara

3. Održava elektro, vodo i kanalizacione instalacije

4. Vrši molersko-farbarske radove, u manjem obimu

5. Vodi evidenciju o nastalim štetama i izvršenim popravkama

6. Pruža servisnu podršku u prostorima ustanove ovlaštenim firmama za provjeru funkcionalnosti sistema protivpožarne zaštite (automatizovani sistem vatrodojave, protivpožarni aparati, hidrantska mreža i drugo)

7. Organizuje čišćenje i uređenje prostora unutar i okolo škole/centra

8. Pomaže radnicima na održavanju higijene kada im je to potrebno (rad na visini i slično)

9. Uređuje i održava dvorište škole/centra (trava, drveće, voće, mobilijar, pristupne staze i drugo)

10. Vrši nadzor nad radnicima koji održavaju higijenu i brine se da prostori budu čisti, zagrijani i provjetreni

11. Sarađuje sa nastavnicima, stručnim saradnicima i ostalim zaposlenicima škole/centra

12. Vrši svakodnevni pregled higijenskih uslova u prostorima škole/centra i brine se da budu zadovoljavajući

13. Inicira potrebu vršenja vanredne dezinfekcije i/ili dezinsekcije i/ili deratizacije

14. Brine o redovnom održavanju svih prostorija

15. Pomaže kod prijema i podjele nabavljene opreme i materijala

16. Vrši kontrolu ispravnosti uređaja i grijnih tijela

17. Održava u ispravnom stanju kompletan sistem grijanja

18. Brine da prostori budu pravovremeno i normalno zagrijani

19. Vrši manje popravke na instalacijama sistema grijanja,

20. Inicira potrebu angažovanja stručnih lica izvan škole/centra za opravke na sistemu grijanja koje prevazilaze mogućnosti domara

21. Brine o sigurnosti i sigurnosti instalacija sistema grijanja

22. U saradnji sa neposrednim korisnicima brine o sigurnosti i sigurnosti drugih uređaja ili sistema koji rade pod pritiskom (kompresori i slično)

23. U saradnji sa neposrednim korisnicima brine o redovnom i pravovremenom obavljanju periodičnih pregleda i servisiranja uređaja ili sistema koji rade pod pritiskom u skladu sa propisima koji to uređuju

24. U saradnji sa sekretarom škole/centra prati propise iz oblasti rukovanja kotlovskim postrojenjima i uređajima pod pritiskom

25. Radi na stručnom usavršavanju po pitanju razvoja i napretka tehnologija materijala i opreme

26. Obavlja i druge poslove utvrđene propisima, općim aktima ustanove i u saradnji sa direktorom ili neposrednim rukovodiocem, a u okviru djelokruga rada radnog mjesta

 

Vaše prijave možete poslati putem opcije: "Prijavite se na oglas".

Mjesto rada: Sarajevo
Zaposlenje: Puno radno vrijeme
Broj izvršilaca: 1
Moguć rad od kuće (remote): Ne
Oglas objavljen: 29.04.2024. u 08:07
Oglas ističe: 14.05.2024. u 23:59
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000