Oglas

Ovaj oglas je istekao 04.12.2023. i više nije aktivan. Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik zaštite na radu (m/ž)

Objavio Slatko i Slano, 03.11.2023. - Sarajevo

 "MBA-CENTAR" d.o.o. Sarajevo objavljuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto 

Radnik zaštite na radu (m/ž)

Stručna sprema:

 • Tehnički ili prirodni smjer,Inžinjer zaštite na radu, tehnolog sa minimalno 1 godinom iskustva u struci i položenim stručnim ispitom kod Ministarstva rada i socijalne politike 

Opis posla:

 • Kontinuirano prati donošenja zakonskih, podzakonskih i svih drugih akata iz oblasti zaštite na radu, te predlaže Direktoru Društva donošenje, izmjene i dopune Općih i pojedinačnih akata društva koji tretiraju oblast zaštite na radu,
 • Aktivno učestvuje u komunikaciji i koordinaciji aktivnostu u vezi sa poslovima zaštite na radu sa ovlaštenom institucijom koju je društvo angažovalo radi obavljanja poslova zaštite na radu koje je ovlaštena obavljati samo ta organizacija
 • Učestvuje u analizama, sačinjavanju bilješki i predlaganju koraka ka sveobuhvatnijom izradom elaborata – Akta o procjeni rizika
 • Donosi program obuke radnika na sredstvima/oruđima za rad, na osnovu kojeg programa se vrši obuka radnika
 • Predsjedava komisijama koje na osnovu Odluke direktora vrše obuku i provjeru znanja radnika na oruđima, sredstvima i alatima za rad
 • Provodi opće i posebne mjere zaštite na radu, te vrši nadzor nad njhovom primjenom od strane radnika (znakovi upozorenja na oruđima i alatima za rad, kontrola radne sredine, nadzor nad vremenskim važenjem upotrebnih dozvola za mašine, oruđa i alate za rad u Društvu)
 • Pismeno obavještava rukovodioce Sektora proizvodnje i drugih Sektora društva o obavezi poštivanja mjera, nalaže hitno poduzimanje mjera itd
 • Izrađuje uputstva za siguran rad na mašinama, alatima i oruđima/sredstvima za rad
 • Sačinjava i dostavlja Direktoru društva Izvještaj i mišljenje o eventualno nastalim povredama na radu, odnosno nesretnim slučajevima u Društvu (Radnik zaštite na radu je obavezan biti dostupan 24 sata dnevno u slučaju nastanka nesretnog događaja/povrede, a povreda, odnosno događaj je takve složenosti da iziskuje njegov izlazak na lice mjesta)
 • Sarađuje sa inspekcijskim tijelima i ostalim državnim tijelima nadležnim za oblast zaštite na radu.

Vaše biografije možete poslati putem opcije: "Prijavite se na oglas"

Mjesto rada: Sarajevo
Zaposlenje: Puno radno vrijeme
Broj izvršilaca: 1
Moguć rad od kuće (remote): Ne
Oglas objavljen: 03.11.2023. u 10:09
Oglas ističe: 04.12.2023. u 10:09
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000