Oglas za posao

Pratite nas
Facebook
Ovaj oglas je istekao 30.11.2023. i više nije aktivan. Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik u Odjeljenju upravljanja dodjelom kredita fizičkih lica (m/ž)

Objavio ZiraatBank BH 20.11.2023. Sarajevo

Oglas

Za prijem u radni odnos saradnika u Sektoru upravljanja dodjelom kredit

Pozicija: Saradnik u Odjeljenju upravljanja dodjelom kredita fizičkih lica (m/ž)

                                                                                                                  Kvalifikacije:   

 • Najmanje 4 godine iskustva u oblasti upravljanja portfolijom fizičkih lica i/ili dodjele kredita fizičkim licima
 • Sklonost timskom radu, dobre komunkacijske vještine
 • VSS/Ekonomski smjer
 • Poznavanje engleskog jezika, poželjno poznavanje i turskog jezika
 • Spremnost za napredak i nova iskustva

Opis poslova:

 • U okviru zakonske regulative, te bankarske prakse i osnova, provjerava da li su prijedlozi i zahtjevi u vezi sa novim kreditima, povećanjima, obnovama, izmjenama uslova, izmjenama kolaterala u skladu sa internim aktima Banke, vrši provjeru zahtjeva i prijedloga, osigurava sve informacije i analize koje mogu imati uticaja na kredibilitet, priprema prijedloge u skladu sa limitima ovlaštenja, prijedloge koje priprema u svrhu prezentiranja na odobrenje nadležnim instancama dostavlja na provjeru Voditelju odjeljenja, vrši izmjene koje su mu povjerene na prijedlozima filijala i prijedlozima pripremljenim u Odjeljenju, u slučaju potrebe savjetuje se sa višom instancom, nadležnim filijalama dostavlja obavještenja o donesenim odlukama o odobravanju plasmana,
 • Prilikom procjene kreditnih zahtjeva utvrđuje nedostajuće podatke, rukovodi razgovorima sa nadležnim organizacionim jedinicima u svrhu otklanjanja nedoumica, osigurava otklanjanje nedostataka u informacijama i dokumentaciji
 • Poslove i aktivnosti koje okonča ovjerava parafom, te dokumente koji zahtijevaju potpis potpisuje kao potpisnik B kategorije
 • Pregleda dopise i izvještaje dostavljene od strane Odjela interne revizije Banke,  u utvrđenim rokovima priprema odgovore na iste u skladu sa nalozima Voditelja odjeljenja, obavlja prepisku sa drugim nadležnim organizacionim jedinicama u vezi sa ovim pitanjem, te učestvuje u aktivnostima na poduzimanju eventualnih potrebnih mjera
 • Vrši arhiviranje poslova iz domena poslova i odgovornosti Sektora, po potrebi priprema izvještaje
 • Obavlja posjete filijalama i klijentima kako bi se problemi utvrđeni u kreditnim praksama razmotrili na licu mjesta i pronašla rješenja za iste.

Ako smatrate da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu, imate adekvatna stručna znanja, i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalan razvoj potrebno je da Vaš CV/ biografiju na engleskom i bosanskom jeziku dostavite putem opcije: "Prijavite se na oglas"

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Datum objave:20.11.2023.godine.

Napomena:

Po zatvaranju Oglasa, kandidati koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa i dostavili traženu dokumentaciju,  bit će pozvani na razgovor.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati.

Sektor ljudskih resursa i usluga podrške

Mjesto rada: Sarajevo
Zaposlenje: Puno radno vrijeme
Broj izvršilaca: 1
Moguć rad od kuće (remote): Ne
Oglas objavljen: 20.11.2023. u 15:29
Oglas ističe: 30.11.2023. u 15:29