Firma/Poslodavac

A-Plan
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 13.03.2024.
Puni naziv: A-Plan
Adresa: Thudichumstr.
Poštanski broj: 60489
JIB/PDV: U fazi dodjel / -
Website: https://

Opis poslodavca

Firma za savjetovanje i zaposljavanje
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000