Firma/Poslodavac

A&T Logistics
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 15.06.2023.
Puni naziv: A&T Logistics
Adresa: Dolina 11.
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4319985490008 / -

Opis poslodavca

IT company
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000